het ABC

eenmalig project op uitnodiging van Stichting Herbergen, 2017

De Agrarische Balkontuin Co-operatie (ABC), is een participatief kunstproject tussen kunst en landbouw onder leiding van kunstenaar Alexander Geijzendorffer. Het is een experiment tussen kunst en landbouw, waarin hij op zoek is naar Waarde in het voedselsysteem. Van begin tot eind bestreek het project heel 2017. Op de oogstdag trokken leden en bezoekers groente uit de klei en antwoorden uit mensen.

De vraag die Geijzendorffer zich stelt: “Hoe kan een oogst niets opbrengen en wordt er thuis veel groente weggegooid, terwijl het toch zoveel geld en moeite kost om dit alles te produceren?” Het lijkt alsof zowel de akkerbouwers als de eindgebruikers niet tevreden zijn met de manier waarop we met groentes om gaan. Misschien ligt het antwoord in de manier waarop kleine tuiniers wèl veel waarde hechten aan de paar tomaten op hun raamkozijn of balkon. Is dit effect op te schalen naar grotere akkerbouwbedrijven? Door een een klein stuk land te pachten van v.o.f. Gerard de Bruijn uit Kraggenburg en daarmee zelf aan de slag te gaan, zoekt hij antwoorden in de praktijk.

Voor de duur van het project is Geijzendorffer een residentie aangeboden op het erf van ontwerpersduo Rianne Makkink en Jurgen Bey. Met 90 leden en veel hulp van akkerbouwbedrijven en andere professionals probeert hij de moestuintechnieken uit op grotere schaal. Hiervoor zijn ook nieuwe landbouwwerktuigen ontwikkeld en op het veld getest. Het project in voor- en tegenspoed is te volgen in nieuwsbrieven, de website, een blog met informatie en korte videos.

Fotos door Alexander Geijzendorffer, Johannes van Assem, Arjen Ronner, Yen-An Chen en Martijn Stroeven.